Capensis förlag

Fysik 7-9

Fysik för högstadiet

Föregående kapitel
7 - Elektricitet och magnetism

Kapitel 8

Ljud och andra vågorFacit till frågor i kapitel 8

A - Faktafrågor

1. Mekaniska vågor
2. Mediet är det material som mekaniska vågor rör sig i.
3. På djupt vatten
4. I vattenvågor rör sig partiklarna upp och ned. I ljudvågor rör sig partiklarna fram och tillbaka.
5. Stämbanden
6. De överför rörelsen från trumhinnan till snäckan.
7. Frekvens hos en vågrörelse
8. Partiklarna rör sig snabbare i varm luft och då sprids vågrörelsen snabbare.
9. En ton med kort våglängd är ljusast.
10. Ljudnivå mäts i decibel (dB).
11. Med öronproppar eller andra hörselskydd.
12. Möbler, mattor och gardiner absorberar ljud och gör att det ekar mindre.
13. Vi märker dopplereffekten när en ambulans kör förbi.


B – Förståelse

1.
a) v = λ ∙ f = 0,1 ∙ 500 = 50 m/s
b) På grunt vatten blir våglängden kortare och detta gör hastigheten lägre.
2. Båda har ett membran som sätts i svängning av ljudvågorna. Båda omvandlar ljud till en annan typ av signal.
3.
a) v = 340 m/s och f = 65,41 Hz v = λ ∙ f ger att λ = v / f = 340 / 65,41 ≈ 5,20 m. Svar: Våglängden i luft är 5,2 meter.
b) v = 5150 m/s och f = 65,41 Hz
v = λ ∙ f ger att λ = v / f = 5150 / 65,41 ≈ 78,73 m.
Svar: Våglängden i järn är 78,7 meter.
4. På Kreta: Ljudet går snabbare i varm luft och det är alltid varmare på Kreta än på nordpolen vid en given tidpunkt.
5. I fasta material är atomerna nära varandra. I en vätska är krafterna mellan atomerna mindre och avstånden större. I gaser är avstånden stora och krafterna små. Det tar kortare tid för en molekyl att nå fram till en ”grannmolekyl” och påverka den om molekylerna är tätt ihop.
6. Ljudet når ca 340 meter på en sekund, så på två sekunder hinner ljudet precis till bergväggen och tillbaka om det är 340 meter till bergväggen.
7. På 5 sekunder hinner ljudet 5 ∙ 340 = 1700 meter. Svar: Blixten är 1,7 km bort.


Bilder

Kapitel 8

6-7
--
--
--