Capensis förlag

Fysik 7-9

Fysik för högstadiet

Föregående kapitel
8 - Ljud och andra vågor

Kapitel 9

Elektromagnetiska vågor

Nästa kapitel
10 - Mekanik och rörelse

Filmer och animeringar

Viktiga bilder i kapitel 9


Facit till frågor i kapitel 9

A - Faktafrågor

1. Ljuset går snabbare i vakuum än i alla material.
2. De längsta vågorna kallas radiovågor.
3. En ljuspartikel, eller ett ”vågpaket”. Fotoner är inte bara ljus, utan kan vara vilken elektromagnetisk strålning som helst.
4. Nej. Magnetiska fält uppstår alltid när kring en elektrisk ström. Att en laddning rör på sig innebär per definition en ström.
5. Elektroner rör sig upp och ned i antennen. Då skapas elektriska och magnetiska fält som byter riktning när strömmen i antennen byter riktning. Fälten sprids som en vågrörelse.
6. Kommunikation (mobiltelefoni, wifi eller bluetooth), radar och mikrovågsugnar.
7. Det finns mer energi i varje foton, vilket gör att en foton från UV-ljus kan skada våra celler.
8. Synligt ljus
9. Färgat ljus innehåller bara vissa våglängder av synligt ljus. Vitt ljus innehåller alla våglängder, det vill säga alla färger.
10. Ögat har en konvex lins.
11. Laserljus är alltid enfärgat. Fotoner som är nära varandra svänger i takt. Det går att göra starkt fokuserade strålar med en laser.
12. Den sänder ut elektromagnetisk strålning, till exempel ljus.
13. Vid stimulerad emission kommer en exciterad atom kan skapa en kopia av en foton som svänger i takt med den första fotonen.


B – Förståelse

1. Värmestrålning, även kallad IR-strålning
2. λ = 1000 m, v = 300 000 000 m/s v = λ ∙ f ger att f = v / λ = 300 000 000/1000 = 300 000 Hz = 300 kHz
Svar: Frekvensen för radiovågor med våglängden 1 km är 300 kHz
3. f = 5 000 000 000 Hz, v = 300 000 000 m/s v = λ ∙ f ger att λ = v / f = 300 000 000/5 000 000 000 = 0,06 m= 6 cm
Svar: Våglängden för mikrovågor med frekvensen 5 GHz är 6 cm.
4. Solvinden består av laddade partiklar som rör sig, vilket innebär att de genererar elektromagnetisk strålning.
5. V = 300 000 000 m/s, t = 0,00002 s s = v ∙ t = 300 000 000 ∙ 0,00002 = 6000 m = 6 km
Svar: Skeppet är 6 km ifrån radarn.
6.
a) Röd
b) Svart
c) Svart
7. Flaskan kan fungera som en konvex lins och samla strålarna från solen. Har man otur kan någonting brännbart befinna sig i flaskans brännpunkt.
8. För att få totalreflektion måste infallsvinkeln vara tillräckligt stor. Om kabeln viks, kommer ljuset att komma för rakt på gränsytan där kabeln är vikt och ljuset lämnar fibern.
9. Växternas klorofyll absorberar blått och rött ljus. Det gröna ljuset reflekteras.


Bilder

Kapitel 9

174-199
--
--
--