Capensis förlag

Fysik 7-9

Fysik för högstadiet

Föregående kapitel
9 - Elektromagnetiska vågor

Kapitel 10

Kärnfysik och strålning


Filmer och animeringar

Viktiga bilder i kapitel 10


Facit till frågor i kapitel 10

A - Faktafrågor

1. Protoner och neutroner med massan 1 u
2. Båda har 6 protoner, men antalet neutroner är olika. Kol-12 har 6 neutroner, och kol-13 har 7 neutroner.
3. Den elektrostatiska kraften och den starka kärnkraften
4. Alfastrålning består av heliumkärnor, betastrålning består av elektroner, gammastrålning består av elektromagnetisk strålning.
5. Gammastrålning
6. Mjuka vävnader släpper igenom mer strålning än ben och tänder. Den strålning som passerar genom kroppen kan ge en bild på en skärm.
7. Båda partiklarna utplånas och blir till elektromagnetisk strålning.
8. Urankärnorna klyvs i två delar.
9.
a) fission
b) fusion 10. Den kommer från rymden, och från radioaktiva ämnen i marken och i våra kroppar.
11. Radioaktiva uranatomer i marken eller i byggnadsmaterial faller sönder.B – Förståelse

1. Vid kemiska reaktioner påverkas elektronerna. Vid kärnreaktioner påverkas atomkärnorna.
2. Utan neutroner skulle protonerna stöta bort varandra på grund av att de har lika laddning. Neutronerna gör att den starka kärnkraften kan balansera den elektriska kraften.
3. En neutron i atomkärnan faller sönder och bildar en proton och en elektron.
4. Alfastrålning har mycket kort räckvidd och tränger inte igenom huden. Om sönderfallet sker inne i kroppen kan slemhinnor skadas.
5. Strålning skadar celler mest när de håller på och delar sig. Cancerceller delar sig oftare än normala celler.
6. Materia är en form av energi och med formeln går det att räkna ut mängden energi i en viss mängd materia.
7. Det är neutronerna som håller kärnreaktionerna igång. Om de tillåts att bli fler hela tiden kommer kedjereaktionen att ske utan kontroll, och då kan reaktorn explodera.
8. I plasma finns inga atomer. Elektroner och atomkärnor är skilda från varandra. 9. Kol-14 bildas i atmosfären genom att strålning träffar kväveatomer som omvandlas till kol-14.
10. Positron – vätekärna (= en proton) - neutron – väteatom – alfapartikel
11. Det behövs en mycket hög temperatur för att få igång fusionen. Energin kommer från en atombomb med uran.


Bilder

Kapitel 10

200-221
200 Rjukan
201 atom H
201 atom He
202 isotoper H
203 atomkärna
203 isotoper He
204 radioaktiv strålning
205 halveringstid
205 halveringstid
205 sönderfallsserie
207 radioaktiv strålning
210 röntgen
211 kol-14
212 antimateria
213 kärnreaktion
214 Fission - kärnklyvning
216 Fusion
216 Fusion
220