Capensis förlag

Fysik 7-9

Fysik för högstadiet

Föregående kapitel
10 - Kärnfysik och strålning

Kapitel 11

Energi, arbete och effekt

Nästa kapitel
12 - Energikällor

Rättelse, gäller 1:a tryckningen 

På sidan 223 under ”Vad är arbete” nämns tre saker som gäller för arbete. Punkt 2 är omformulerad till andra tryckningen och lyder: ”Det måste finnas en kraft längs med, eller mot rörelseriktningen.”

Begrepp Kapitel 11


Filmer och animeringar

Viktiga bilder i kapitel 11


Facit till frågor i kapitel 11

A - Faktafrågor

1. Nej, såvida du inte går uppför eller nerför en backe.
2. Massan och hastigheten
3. Lägesenergi och elastisk energi
4. Det som vinns i kraft, förloras i väg.
5. Tyngd A ∙ Hävarm A = Tyngd B ∙ Hävarm B
6. Användning av exempelvis skiftnyckel, ratt, kofot.
7. P står för effekt och har enheten watt (W).
8. Vi behöver veta apparatens effekt och hur lång tid apparaten används.
9. Energiförbrukning brukar mätas i kWh. Storheten är energi, och den fysikaliska enheten är joule (J).
10. Effekt kan mätas i hästkrafter. Den fysikaliska enheten är watt (W).


B – Förståelse

1. Friktionen mellan isen och stenen är en kraft som verkar mot rörelseriktningen. Därför har vi ett litet arbete när stenen glider på isen.
2. När hastigheten dubblas så fyrdubblas
bromssträckan, så bromssträckan blir 60 meter. 3. W = F ∙ s = 100 N ∙ 1 m = 100 J. Svar: Arbetet är 100 Joule.
4. Vagnen får samma fart oavsett längden och lutningen på planet eftersom det är lika stor lägesenergi som omvandlas till rörelseenergi i båda fallen.
5. Karls hävarm är 1,4 - 0,12 = 1,28 m. Karls tyngd: 70 ∙ 10 = 700 N. Stenens tyngd = F. Momentlagen: F ∙ 0,12 = 700 ∙ 1,28. F ∙ 0,12 = 896. F = 896/0,12 ≈ 7467 N. Stenens massa är ungefär 7467/10 = 746,7 kg ≈ 750 kg. Svar: Karl kan rubba en sten som väger upp till 750 kg.
6. Antalet hästkrafter är 12. Antalet watt blir då 12 ∙ 736 = 8832 W ≈ 9 kW. Svar: Ångmaskinen behöver vara på cirka 9 kW.


Bilder

Kapitel 11

222-235
222
223 arbete
224 Rörelseenergi
224 Mekanisk energi
225 Potentiell energi
225 lägesenergi
225 Elastisk energi
226 Arbete
227 mekanik
228 jämvikt
229 Hävstångseffekt
230 Effekt
231 Elektrisk effekt
232 Ånglok
234