Capensis förlag

Kemi 7-9

Kemi för högstadiet


Föregående
2 - Kemins metoder

Kapitel 3

Grundämnen och atomer

Kapitlet handlar om hur kemister kom fram till vad materia består av och svarar på följande frågor: Vilka forskare bidrog till att öka våra kunskaper om kemi? Vad är atomer? Vilka grundämnen finns det och hur skiljer de sig från varandra? Vilka partiklar ingår i atomer?

Nästa kapitel
4 - Kemiska reaktioner

3 Grundämnen och atomer

Den första atomteorin
Symboler och kemiska tecken
Periodiska systemet
Atomens delar
Bohrs atommodell
Atomkärnans partiklar
Begrepp Kapitel 3

Filmer och animeringar

Filmer och animeringar
Viktiga bilder i kapitel 3


Kapitel 3

Facit till frågor i kapitel 3

A - Faktafrågor

A - Faktafrågor
1. Ett grundämne är ett ämne som inte kan sönderdelas till enklare ämnen.
2. Luft är inte ett grundämne, utan en blandning av kväve och syre. Vatten är inte heller ett grundämne, utan en kemisk förening av väte och syre.
3. Grundämnen består av atomer. Atomer är odelbara och oförstörbara. Atomer av samma grundämne är likadana. Atomer av olika grundämnen har olika vikt och olika kemiska egenskaper. Atomer av olika grundämnen kan bilda kemiska föreningar.
4. Han införde det system av kemiska tecken som alla kemister använder och han bestämde atomvikterna för alla grundämnen som var kända.
5. u = unit
6. Väte
7. Syre
8. H2SO4
9. Mendelejev
10. Ädelgaser
11. Experiment visade att atomen har en liten positivt laddad kärna och elektroner som finns runtom kärnan.
12. I elektronskal på olika avstånd från kärnan
13. Elektroner, protoner och neutroner
14. 82


B – Förståelse

1. Tidigast år 1808 när Dalton presenterade sin atomteori
2. Den undre modellen stämmer bäst eftersom den visar att det finns en kärna och partiklar i banor runt kärnan.
3. Ammoniak har en kväveatom och tre väteatomer, svavelväte har två väteatomer och en svavelatom, svaveldioxid har en svavelatom och två syreatomer.
4. HNO3
5. Tecknet H var redan upptaget av grundämnet väte (hydrogenium).
6. Sju
7. Helium, kol, fluor, svavel
8. Daltons tecken är ritade små figurer, Berzelius tecken är bokstäver. Kemisterna föredrog Berzelius tecken eftersom de var enklare att använda, särskilt i tryckt text.
9. Väte, kväve, syre, fluor, klor och alla ädelgaserna


Bilder

Bilderna i kapitlet. Några av dem återfinns i filmen.

Guld
Luftens betydelse  
John Dalton

Jöns Jacob Berzelius
Atommodeller
Tidig atomteori

Mendelejev
Periodiska systemet
Uppladdning

Falu koppargruva
K-skalet
Thomson's modell 
elektronskal

Niels Bohr
Helium
Väte och vatten
Vemork utanför Rjukan

Frederic Joliot och Irene Joliot-Curie
Transmutation
Tidslinje