Capensis förlag

Kemi 7-9

Kemi för högstadiet


Kapitel 4

Kemiska reaktioner

Kapitlet handlar om vad som händer vid kemiska reaktioner och svarar på följande frågor: Hur bildas kemiska föreningar? Vilka bindningar håller ihop atomer med varandra? Vad är det för skillnad mellan jonföreningar och molekylföreningar? Hur kan kemiska reaktioner beskrivas med reaktionsformler?

Nästa kapitel
5 - Materia på jorden

Rättelse, gäller 1:a tryckningen 

Bild sidan 56 är uppdaterad

Rättelse, gäller 1:a och 2:a tryckningen 

Bild sidan 59 är uppdaterad

4 Kemiska reaktioner

Valenselektroner
Bildning av joner Jonföreningar
Bildning av molekyler
Kemiska formler
Form på molekyler
Reaktionsformler
Begrepp Kapitel 4

Card image cap

Filmer och animeringar

Viktiga bilder i kapitel 4


Kapitel 4

Facit till frågor i kapitel 4

A - Faktafrågor

1. I syrgas finns syremolekyler. I vattenmolekyler är syreatomerna bundna till vätemolekyler.
2. Atomer av ädelgaser har fullt i sitt yttersta elektronskal.
3. Elektronparbindning heter så för att den består av elektronpar som delas mellan två atomer.
4. Elektroner flyttar från en atom till en annan atom.
5. Två, två, en och tre
6. Två respektive åtta
7. Natriumklorid
8. De tar liten plats och går fort att skriva. De beskriver tydligt vad som händer vid reaktionen och de ser likadana ut på alla språk.
9. Mer värme gör att reaktioner går fortare.


B – Förståelse

1. När antalet elektroner ändras blir atomerna elektriskt laddade och kallas då joner. Natriumjonen har en elektron mindre än antalet protoner och är positivt laddad. Kloridjonen har en elektron mer än antalet protoner och är negativt laddad.
2. Klorgas är grundämne i ren form, vätekloridgas och natriumkloridkristaller är kemiska föreningar och saltvatten är en blandning.
3. CaF2
4. Två
5. Ett grundämne har ett kemiskt tecken, en kemisk förening har en kemisk formel och en reaktionsformel beskriver en kemisk reaktion.
6. 2 K + Cl2 -> 2 KCl 2 Mg + O2 -> 2 MgO
7. Sex kolatomer, tolv väteatomer och sex syreatomer
8. Vätgas, vatten, glukos, hemoglobin
9. Nej, den innehåller bara atomer av ett atomslag och är ett grundämne i ren form.
10. Fyra


Bilder

Bilderna i kapitlet. Några av dem återfinns i filmen.