Capensis förlag

Kemi 7-9

Kemi för högstadiet


Föregående
7 - Kolföreningar

Kapitel 8

Biokemi

Kapitlet handlar om kemin hos levande organismer och svarar på följande frågor: Vilka grundämnen är viktiga för levande organismer? Vilken är den kemiska uppbyggnaden hos kolhydrater, fett och proteiner? Vad används kolhydrater, fett och proteiner till i kroppen? Vilken kemisk struktur har DNA?

Nästa kapitel
9 - Ämnesomsättning

8 Biokemi

Kolhydrater
Polysackarider
Fett och fettsyror
Fettets funktion i kroppen
Proteiner och aminosyror
Proteiners funktioner
DNA är arvets molekyl
Card image cap

Filmer och animeringar

Viktiga bilder i kapitel 8


Kapitel 8

Facit till frågor i kapitel 8

A - Faktafrågor

1. Kolhydrater, fetter, proteiner och nukleinsyror
2. Sex
3. Laktos – mjölksocker
4. Honung är en blandning av glukos och fruktos. Sukros är en kemisk förening som bildas av glukos och fruktos.
5. Cellulosa är det främsta byggnadsmaterialet och stärkelse används som energiförråd.
6. Tre
7. Mättade fettsyror har bara enkelbindningar, en enkelomättad fettsyra har en dubbelbindning i kolkedjan och en fleromättad fettsyra har mer än en dubbelbindning.
8. Mättat fett
9. Energiförråd, cellmembran, upptag av vitaminer, värmeisolering, stötskydd, isolering runt nerver, talg som smörjer huden, bildning av hormoner
10. En aminogrupp, en karboxylgrupp och en organisk grupp med varierande utseende
11. Tjugo
12. Proteiner kan vara hormoner, enzymer, transportörer, kanaler genom membran, muskelfibrer, antikroppar, stödjevävnader
13. Monosackarid, fosfatgrupp och kvävebas


B – Förståelse

1. Natrium, magnesium, kalium, kalcium, krom, mangan, järn, kobolt, koppar, zink, molybden
2. Fett och protein
3. Mer kolhydrat än fett och protein
4. Av glukos bildar växterna alla organiska molekyler de använder, inklusive cellulosa som jordens biomassa till största delen består av.
5. I kokande vätska sväller stärkelsekornen och bildar en geléaktig massa.
6. Fosfolipider har en vattenlöslig och en fettlöslig del, vilket gör att de spontant bildar ett dubbelt skikt med de fettlösliga delarna inne i membranet. Fettmolekyler har ingen vattenlöslig del.
7. Proteinerna förlorar sin form genom att vätebindningar bryts upp. När detta sker rätas molekylerna ut och trasslar ihop sig.
8. Enzymet har en aktiv yta där molekyler som ska reagera binds. Enzymet underlättar den kemiska reaktionen.
9. Ett arvsanlag talar om ordningen av aminosyror i en proteinmolekyl. Proteinmolekylen veckas ihop till en form som ger proteinet dess egenskaper.
10. Proteiner är mycket mer varierande genom att de består av tjugo aminosyror som är mycket olika varandra. Aminosyrornas antal och ordningsföljd bestämmer formen och därmed funktionen. Kolhydrater och fetter består av byggstenar som är färre och mer lika varandra.
11. Kvävebas, nukleotid, arvsanlag, nukleinsyramolekyl
12. Enzymer ingår i tvättmedel, proteiner kan användas i läkemedel, kläder kan tillverkas av proteiner i exempelvis ull.


Bilder

Bilderna i kapitlet.Några av dem återfinns i filmen.