Capensis förlag

Kemi 7-9

Kemi för högstadiet


Föregående
9 - Ämnesomsättning

Kapitel 10

Gifter och läkemedel

Kapitlet handlar om utveckling av läkemedel och svarar på följande frågor: Hur kan gifter från växter och djur vara användbara som läkemedel? Hur går det till när ett nytt läkemedel tas fram genom forskning och sedan testas? Vilken betydelse har kemisk syntes vid tillverkning av läkemedel? Hur fungerar läkemedel som används vid infektioner?


10 Gifter och läkemedel

Läkemedlens historia
Naturliga gifter
Från planta till piller
Kemisk syntes
Medel mot infektioner
Card image cap

Filmer och animeringar

Viktiga bilder i kapitel 10


Kapitel 10

Facit till frågor i kapitel 10

A - Faktafrågor

1. De påverkar kroppens kemi på något sätt.
2. Specifik effekt på vissa celler, kunna tas upp och transporteras i kroppen, brytas ned och utsöndras i lagom takt
3. Smärtstillande, sövande, kramplösande och hostdämpande
4. Andningsmusklerna förlamas
5. Blockering av enzym, påverkan på kroppens signalsystem, fungerar som hormon, hindrar förökning av smittämnen, cellgift mot cancer
6. Läkemedel kan påverka celler i flera organ, dosen kan bli för hög
7. Läkemedlet måste vara tillräckligt effektivt och inte ge för svåra biverkningar i förhållande till hur svår sjukdom som ska behandlas.
8. Det blir oftast billigare och det går att producera mycket av läkemedlet.
9. Bakterier har cellvägg, vilket våra celler saknar. Bakterier tillverkar proteiner på ett sätt som är annorlunda än i våra celler.
10. Penicillin hindrar bakterier från att tillverka sin cellvägg.


B – Förståelse

1. Växter kan innehålla en varierande mängd av det verksamma ämnet. De kan också innehålla flera olika ämnen som är mer eller mindre giftiga. I moderna läkemedel finns en exakt dos av det verksamma ämnet och inte en massa andra ämnen.
2. Människor har olika möjligheter att bryta ned och utsöndra ämnen beroende på ålder, vikt, ämnesomsättning och mycket annat. Detta kan göra att halten i kroppen blir för hög hos vissa individer.
3. Antibiotika slår mot bakterier därför att bakterieceller har vissa skillnader jämfört med våra celler. Virus består inte av celler och de har ingen egen ämnesomsättning. Därför påverkas de inte av antibiotika.
4. Många läkemedel har sitt ursprung hos vilda växter och djur. Ju fler arter som finns, desto större är chansen att nya användbara ämnen upptäcks.
5. Från början var receptet en beskrivning av hur ett läkemedel skulle tillverkas av apotekaren.
6. Kemisk syntes kan användas till att ändra egenskaper hos ett ämne, för att exempelvis minska biverkningar eller förbättra upptaget. Syntes ger också möjlighet till produktion i stor skala.
7. Under fas 1 undersöks biverkningar och nedbrytning i kroppen, under fas 2 undersöks effekten på sjuka människor som får olika doser, under fas 3 jämförs effekten med placebo för att ta reda på hur effektivt läkemedlet är.


Bilder

Bilderna i kapitlet.Några av dem återfinns i filmen.