Capensis förlag

Kemi 7-9

Kemi för högstadiet


Kapitel 11

Material och produkter

Kapitlet handlar om gamla och nya material och svarar på följande frågor: Vilka material användes under stenåldern och vilka har utvecklats senare? Vad består naturliga fibermaterial av? Vad är keramer och hur tillverkas de? Vad består färger av? Hur tillverkas plast? Vad är konstfibrer och kompositer? Vilka egenskaper har de material som används i funktionskläder?


11 Material och produkter

Naturmaterial
Keramer
Färger och pigment
Plaster
Konstfibrer och kompositer
Funktionskläder
Begrepp Kapitel 11

Card image cap

Filmer och animeringar

Viktiga bilder i kapitel 11


Kapitel 11

Facit till frågor i kapitel 11

A - Faktafrågor

1. Hårda material som sten, keramik och metall hittas ofta. Nedbrytbara material som trä och skinn hittas sällan.
2. Växtfibrer av cellulosa och djurfibrer av protein
3. Ull och silke
4. Materialet finfördelas, blandas med lösningsmedel och formas. Upphettning till hög temperatur sker som ett steg i tillverkningen.
5. De innehåller metaller som är giftiga.
6. Fossil olja eller material från växter
7. Plast går enkelt att forma, är billigt, lätt, vattentätt och gastätt. Det kan göras tåligt mot både frysning och kokning.
8. Alla plaster är formbara under tillverkningen. De är polymerer, vilket betyder att de bildas genom att små molekyler sätts ihop till stora molekyler.
9. Blandning av olika material kan göra att kompositer är både lätta och starka.
10. Plast kan kombineras med glasfibrer eller kolfibrer
11. Båtar, flygplan och lagningsmaterial för tänder


B – Förståelse

1. Trä, päls, gräs
2. De är polymerer av många små molekyler som har satts ihop.
3. Dubbelbindningarna i etenmolekyler bryts upp och binder till kolatomer i andra etenmolekyler så att långa kedjor bildas.
4. Djur kan skadas av plast som finns i naturen. Bitar av mikroplast bildas som finns kvar även om de inte syns.
5. Biobaserad plast kan vara nedbrytbar, men det beror på den kemiska uppbyggnaden och inte på vilken råvara som används. Biobaserad polyeten är inte mer nedbrytbar än polyeten som bildats av fossil olja.
6. Vissa plaster bildar giftiga ämnen när de förbränns.
7. Glasfibrer kan överföra ljus.
8. De står emot väta och smuts, de kan transportera ut fukt, de har låg vikt och isolerar mot kyla.
9. Tyget släpper ut vattenånga, men släpper inte in flytande vatten.
10. Detta gör att ytan står emot väta och smuts bättre.
11. Papper, tyg av bomull eller viskos


Bilder

Bilderna i kapitlet.Några av dem återfinns i filmen.