Capensis förlag

Biologi 7-9

Biologi för högstadiet
Föregående kapitel
10 - Infektioner och försvar

Kapitel 11

Kärlek och relationer

Nästa kapitel
12 - Ärftlighet

Kärlek och relationer 182

Begrepp Kapitel 11

Kärlek och familjer 184
Kön och identitet 186
Förbjuden sexualitet 188
Manliga könsorgan 190
Kvinnliga könsorgan 191
Menstruation och befruktning 192
Graviditet och fosterutveckling 194
Att undvika graviditet 196
Sexuellt överförda infektioner 198
Frihet att välja själv 200


Filmer och animeringar

Viktiga bilder i kapitel 11


Facit till frågor i kapitel 11

A - Faktafrågor

A1. sexuell attraktion, romantisk kärlek och familjekärlek
A2. testosteron
A3. könsroller
A4. Spermieproduktionen fungerar bättre vid lite lägre temperatur än 37 grader.
A5. Testosteron hos pojkar: Testiklarna och penisen växer. Pojkar far grövre skelett och kraftigare muskler. Testiklarna börjar tillverka spermier. Östrogen hos flickor: Bröstkörtlarna börjar utvecklas och mängden underhudsfett ökar. Äggstockarna börjar tillverka äggceller.
A6. Befruktning sker i en äggledare.
A7. Moderkakan sitter inne i livmodern och förser fostret med näring och syre via navelsträngen.
A8. under de första tre månaderna
A9. Enäggstvillingar uppstår när ett befruktat ägg har delat sig några gånger och den lilla samlingen av celler delas i två delar som fortsätter att utvecklas var för sig. Tvåäggstvillingar uppstår när två ägg mognar samtidigt och befruktas av varsin spermie.
A10. Akut-p-piller innehåller hormoner som fördröjer ägglossningen så att spermierna hinner dö innan det kommer något ägg att befrukta.
A11. P-stav, hormonspiral och kopparspiral
A12. Hiv-viruset infekterar vita blodkroppar. Immunförsvaret slutar fungera när allt fler av de vita blodkropparna dör. När aids har utvecklats finns mycket lite skydd mot infektioner.
A13. På pojkar tas förhuden på penisen bort helt eller delvis. På flickor tas delar av blygdläppar och klitoris bort.
A14. Kränkande kommentarer, tafsande och att tjata om sex är exempel på sexuella trakasserier.


B – Förståelse

B1. Jämlikhet handlar om att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter.
B2. Nivån av hormoner påverkar sexlusten, främst testosteron. Även hälsa, stress med mera påverkar.
B3. Arvsanlagen gör att flickor utvecklar äggstockar och pojkar utvecklar testiklar. Dessa körtlar tillverkar sedan könshormonerna östrogen och testosteron som styr utvecklingen av könsorganen.
B4. När kvinnor kunde skjuta upp barnafödandet blev det lättare att skaffa utbildning och arbete. En egen lön gjorde kvinnorna mindre beroende av en man för sin försörjning.
B5. På 1200-talet var det otillåtet att ha sex med en kusin, eller att ha sex utanför äktenskapet.
B6. Både klitoris och ollon innehåller svällkroppar och är de delar av könsorganen som är känsligast för beröring.
B7. Porrfilmerna visar oftast inte hur sex och samlag brukar gå till i verkligheten. Risken finns att ungdomar känner sig pressade att göra sådant de inte vill själva, därför att de får uppfattningen att filmerna visar ”normalt” sex. Det är också lätt att känna osäkerhet om man inte upplever att den egna kroppen fungerar eller ser ut som det man ser på filmen.
B8. De har uppkommit ur två äggceller som har befruktats av varsin spermie. De har därför inte fler gemensamma arvsanlag än andra syskon.
B9. Den ”säkra perioden” är de dagar under en menstruationscykel då det inte finns något ägg som kan befruktas. Det är oklart när den säkra perioden börjar eftersom det är svårt att veta när ägglossningen sker.
B10. Pillren behöver tas vid ungefär samma tid varje dag för att ge ett bra skydd mot graviditet.
B11. De smittämnen som ger sexuellt överförda infektioner är mycket känsliga och överlever inte utanför kroppen. Smitta sker främst genom direkt kontakt mellan slemhinnor. Även blod kan smitta när det gäller vissa smittämnen.
B12. Kvinnor försöker göra abort även om det inte är tillåtet. När abort görs utan medicinska kunskaper är risken för infektion och andra skador stor. Många kvinnor dör efter aborter som gjorts på ett farligt sätt.


Bilder

187
190
191
192
195
196