Geografi 7-9

Card image cap

Geografi 7-9
Geografi 7-9 är en grundbok på 218 sidor som innehåller högstadiets hela geografi. Boken är indelad efter kunskapsområdets tre delar: Geografins verktyg, Livsmiljöer och Hållbar utveckling. Bokens kapitel har rubriker som följer de centrala innehållen.
Författarnas strävan är att konkretisera det centrala innehållet. Varje kunskapsområde inleds med det aktuella centrala innehållet.


Geografi 7-9
ISBN: 85887-78-1
F-pris 100 kr
218 sidorNy upplaga på gång mars-22.

Geografi 7-9 rev.
F-pris 192 kr
ISBN: 85887-90-3

Övrigt till Geografi 7-9

Några sidor ur boken
Beställningar


Läromedia Avtalskunder (kommuner och skolor)  
www.laromedia.se
Logistikteamet Övriga
(www.logistikteamet.se/capensis)