Card image cap


Några sidor ur boken
Geografi 7-9 rev är skriven utifrån det centrala innehållet i Lgr22. Kapitelrubrikerna i boken visar tydligt vilken punkt i det centrala innehållet som behandlas. Alla svåra begrepp förklaras första gången de används i texten och på nytt i en ordlista i slutet av varje kapitel. I slutet av kapitlen finns även instuderingsfrågor. Författarna har arbetat efter de här tre principerna:
1. konkretisera
2. strukturera
3. göra ämnet enkelt att förstå.


Geografi 7-9 rev
ISBN: 85887-90-3
F-pris 218 kr
218 sidor

Beställningar


Läromedia Avtalskunder (kommuner och skolor)  
www.laromedia.se
Logistikteamet Övriga
(www.logistikteamet.se/capensis)