Geografi 7-9

Card image cap

Geografi 7-9
Geografi 7-9 är en grundbok på 218 sidor som innehåller högstadiets hela geografi. Boken är indelad efter kunskapsområdets tre delar: Geografins verktyg, Livsmiljöer och Hållbar utveckling. Bokens kapitel har rubriker som följer de centrala innehållen.
Författarnas strävan är att konkretisera det centrala innehållet. Varje kunskapsområde inleds med det aktuella centrala innehållet.


Geografi 7-9
ISBN: 85887-05-7
F-pris 189 kr
218 sidor

Övrigt till Geografi 7-9

Innehåll och några sidor


Kommentarmaterial Häftet är på 24 sidor. Det problematiserar det centrala innehållet i Geografi 7-9 och ger tips och idéer till hur man kan arbeta med boken.
ISBN 85887-06-4
F-pris 49 kr

Card image cap
Bilder och filmer

Sida där tillgängliga bilder och filmer finns sammanställda.

Media


Beställningar


Läromedia Avtalskunder (kommuner och skolor)  
www.laromedia.se
Logistikteamet Övriga
(www.logistikteamet.se/capensis)