Card image cap


Några sidor ur boken
Tanken med boken i Hem- och konsumentkunskap 4 - 6 är att den ska hjälpa både elever och lärare att strukturera och konkretisera det centrala innehållet i kursplanen. Med bokens hjälp ska eleverna förhoppningsvis lättare kunna utveckla de förmågor och kunskaper som anges i ämnets syfte kring mat, matlagning, privatekonomi, konsumtion och levnads­vanor samt hur hälsa, ekonomi och miljö påverkas av val och handlingar i ett hem.


Hem- och konsumentkunskap 4-6
ISBN: 85887-34-7
F-pris 98 kr
64 sidor

Gratis extramaterial

 Bilder ur boken för visning med projektor
Diagnoser/prov
Facit till frågorna i boken
Instuderingsfrågor
Lektionsplanering
Receptsamling med specialkost
Länkar till Youtubeklipp
Utvärdering av arbetsprocessen 


Beställningar


Läromedia Avtalskunder (kommuner och skolor)  
www.laromedia.se
Logistikteamet Övriga
(www.logistikteamet.se/capensis)