Antikroppar är Y-formade proteiner som bildas av B-celler. De kan binda till ett virus eller annat främmande ämne. Klumpar av antikroppar och smittämne äts upp av makrofager och bryts ned.

Biologi 7-9 Del 2

Infektioner och försvar 34-45

Sid 34-35 Infektioner och försvar - Inledning  
 
Sid 36-39 Smittämnen  
   
Sid 40-41 Hud och slemhinnor  
     
Sid 42-45 Andningsorgan