Kolera orsakas av en bakterie. Sjukdomen ger kraftig diarré och kan leda till döden. Kolerabakterier klarar sig länge utanför kroppen. De sprids ofta med smutsigt dricksvatten.

Biologi 7-9 Del 2

Infektioner och försvar 34-45

Sid 34-35 Infektioner och försvar - Inledning  
 
Sid 36-39 Smittämnen  
   
Sid 40-41 Hud och slemhinnor  
     
Sid 42-45 Andningsorgan