Influensa orsakas av ett virus som ger en infektion i luftvägarna. Sverige drabbas av en ny epidemi varje vinter. Smittsamheten är störst när den sjuke mår som sämst.

Biologi 7-9 Del 2

Infektioner och försvar 34-45

Sid 34-35 Infektioner och försvar - Inledning  
 
Sid 36-39 Smittämnen  
   
Sid 40-41 Hud och slemhinnor  
     
Sid 42-45 Andningsorgan