Vid ett ormbett är det bråttom att behandla med ett motgift. Genom att samla in gift från olika arter kan serum framställas som ger ett omedelbart skydd. Bilden visar en skallerorm.

Biologi 7-9 Del 2

Infektioner och försvar 34-45

Sid 34-35 Infektioner och försvar - Inledning  
 
Sid 36-39 Smittämnen  
   
Sid 40-41 Hud och slemhinnor  
     
Sid 42-45 Andningsorgan