Immunitet mot ett smittämne kan uppstå på flera sätt. Vid en sjukdom reagerar kroppens immunförsvar och B-celler bildar antikroppar. Ett vaccin gör att antikroppar bildas utan att man är sjuk. Ett serum innehåller färdiga antikroppar.

Biologi 7-9 Del 2

Infektioner och försvar 34-45

Sid 34-35 Infektioner och försvar - Inledning  
 
Sid 36-39 Smittämnen  
   
Sid 40-41 Hud och slemhinnor  
     
Sid 42-45 Andningsorgan