En årskursbok i NO - biologi - kemi - fysik


NO 4 Grundbok
Levereras från tryckeri 28 juni


Provsidor att läsa

ladda ned och öppna i acrobat för bättre visning

Första kapitlet

Card image cap

Förord och innehåll  
En bok för mellanstadiets NO, årskurs fyra
Capensis NO 4 är ett läromedel för NO-undervisning i mellanstadiets årskurs 4.
I serien Capensis NO 4-6 ingår även läromedel för årskurs 5 och 6, samt ämnesböcker i biologi, fysik och kemi. Läroboken har 135 sidor och är indelad i 11 kapitel.
Varje uppslag har ett eget tema och frågor för kunskapskontroll. En begreppsruta förklarar nya begrepp på det uppslag där de nämns första gången.
Fördjupningssidor erbjuder utförligare förklaringar och historiska perspektiv. Sist i varje kapitel finns en sammanfattning.
Till läromedlet hör också en arbetsbok med uppgifter för varje kapitel.
Läromedlet har en egen sida på förlagets webbplats, där lärarhandledning och tips på laborationer finns för nedladdning. Här kan lärare även hitta filmer och illustrationer från boken för användning vid genomgång.

136 sidor
ISBN: 978-91-89935-04-4
F-pris 185 kr
-

NO 4 Arbetsbok

Beräknad levereras från tryckeri under juli månad!

Card image cap

NO 4 Arbetsbok
ISBN: 978-91-89935-07-5
F-pris 55 kr
54 sidor


För nedladdning

Lärarhandledning (kommer snart)
Laborationer NO 4 (kommer snart)

Beställningar

Läromedia Avtalskunder (kommuner och skolor)
www.laromedia.se
Logistikteamet Övriga
(www.logistikteamet.se/capensis)