218 kr
Paketpris Biologi 7-9SO 4-6SO 7-9

Ny upplaga av Nk1b

Capensis silvertacka 2018

Karin Eldh, NA15

Capensis silvertacka är ett stipendium som Capensis förlag ger till avgångselev i Falköping

Den skall gå till särskilt framstående elev med intresse för naturvetenskapliga studier.


Om e-läromedel

Bilder ur böckerna

Liv och utveckling Kropp och hälsa Natur och samhälle

Biologi som vetenskap

Vad är en människa?

Människan i naturen

Utveckling av liv

Transportsystem

Samspel i naturen

Livets historia

Infektioner och försvar

Organismernas roller i ekosystem

Mikroorganismer

Ämnesomsättning

Biologisk mångfald 2018-12-18

Alger och växter

Rörelseförmåga

Jordens ekosystem

Svampar

Kommunikation

Sverige är ett skogsland

Ryggradslösa djur

Kärlek och relationer

Vattenekosystem

Ryggradsdjur

Ärftlighet

Sötvatten

 

Hälsa

Hav och kuster

   

Sveriges långa kust

   

En hållbar utveckling