Nyheter våren 2018

Ny upplaga

Capensis silvertacka 2018

Karin Eldh, NA15

Capensis silvertacka är ett stipendium som Capensis förlag ger till avgångselev i Falköping

Den skall gå till särskilt framstående elev med intresse för naturvetenskapliga studier.

Biologi 7-9 Del 1 - Liv och utveckling
ISBN: 85887-56-9

F-pris 120 kr

Några sidor ur boken.

Lärarhandledning exempel

Biologi 7-9 Del 2 - Kropp och hälsa
ISBN: 85887-57-6

F-pris 120 kr

Några sidor ur boken.

Biologi 7-9 Del 3 - Natur och samhälle
ISBN: 85887-58-3

F-pris 120 kr

Några sidor ur boken.

Lärarhandledningens delar

För nedladdning
Lärarhandledning - Inledning
Lärarhandledning - Del 1 Liv och utveckling
Lärarhandledning - Del 2 Kropp och hälsa
Lärarhandledning - Del 3 Natur och samhälle

Mailas till köpare av klassuppsättningar
Lärarhandledning - Facit till uppgifter

Beställ på förlagets e-postadress

Paket Biologi 7-9 Del 1-3
ISBN: 85887-59-0

Paketpris för alla delar 320 kr

Lärarhandledning utkommer under höstterminen 2018 på nätet som pdf.

 

Bilder ur böckerna

Liv och utveckling Kropp och hälsa Natur och samhälle

Biologi som vetenskap

Vad är en människa?

Människan i naturen

Utveckling av liv

Transportsystem

Samspel i naturen

Livets historia

Infektioner och försvar

Organismernas roller i ekosystem

Mikroorganismer

Ämnesomsättning

Biologisk mångfald

Alger och växter

Rörelseförmåga

Jordens ekosystem

Svampar

Kommunikation

Sverige är ett skogsland

Ryggradslösa djur

Kärlek och relationer

Vattenekosystem

Ryggradsdjur

Ärftlighet

Sötvatten

 

Hälsa

Hav och kuster

   

Sveriges långa kust

   

En hållbar utveckling